Partikel beta (b) : Beta particle (b) : Partikel elementer bermuatan negatif yang dipancarkan oleh inti pada waktu peluruhan radioaktif, mempunyai satu satuan muatan listrik dan massa yang sama dengan 1/1837 amu.

Klik atau klik Back pada browser untuk kembali ke isi buku.